Universitetslektor i didaktik

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Akademin för utbildningsvetenskap och ekonomi rymmer tre avdelningar. Vid avdelningen för utbildningsvetenskap finns ämnena bild- samt dramapedagogik, pedagogik och didaktik. Avdelningen för utbildningsvetenskap ansvarar för Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F- åk 3 och åk 4-6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen för utbildningsvetenskap har drygt 60 medarbetare.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, framför allt i grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem men även i övriga lärarprogram samt fristående kurser. Undervisningen är förlagd dels på campus, dels på distans och bedrivs både enskilt och tillsammans med andra lärare. Merparten av arbetstiden är förlagd vid Högskolan i Gävle. Utöver detta förväntas den sökande självständigt kunna leda, administrera samt utveckla kurser och undervisningsformer. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan, forskning samt att ansöka om externa medel för forskning och utvecklingsarbete.

Under de två första åren ingår särskild forskningstid för att ge den anställde möjlighet att utveckla sin forskning i relation till befintliga utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer vid Högskolan.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs avlagd doktorsexamen inom ämnet didaktik eller motsvarande, dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet samt högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens. Se högskoleförordningen kapitel 4, § 4 samt gällande anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

Vikt läggs vid pedagogisk skicklighet inom området. Dessutom bedöms samarbetsförmåga och administrativ skicklighet med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter.

Meriterande är att den sökande har
- fritidspedagogexamen/examen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem,
- vitsordad erfarenhet av undervisning inom olika lärarprogram, fristående kurser samt uppdragsutbildning,
- dokumenterade vetenskapliga meriter med relevans för anställningens innehåll,
- varit involverad i och drivit externa utvecklings- och forskningsprojekt,
- erfarenhet från arbete med IT och undervisningsplattformar.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Det kan bli aktuellt med provanställning.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-09

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/679

Upplysningar lämnas av:

Katarina Löf
Avdelningschef Avdelningen utbildningsvetenskap
Telefon: 026-64 85 51

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)