Lediga jobb

Doktorand i socialt arbete med inriktning mot Äldre i arbetslivet

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi ger idag kurser i socialt arbete och socialt arbete med internationell inriktning inom socionom- och kandidatprogram med inriktning internationellt socialt arbete, fristående kurser på grund- och avancerad nivå, masterprogram samt forskarutbildning. Utmärkande för våra utbildningar och vår forskning är vårt nära samarbete med fältet och organisationer i länet. Vi arbetar nära fältet för att kunna bidra till det livslånga lärandet inom våra yrkesutbildningar.

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi söker nu en doktorand i socialt arbete, inriktning Äldre i arbetslivet.

Arbetsuppgifter:

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera hur välfärdsteknik kan implementeras i äldreomsorgen och vilka möjligheter och konsekvenser implementeringen har för personal och brukare. Den personal som studeras är vård- och omsorgspersonal i icke-ledande ställning, dvs. vårdbiträden och undersköterskor. De äldre brukare (65+) som studeras är de som beviljats insatser med stöd av välfärdsteknik. Genom att i första hand kartlägga personalens och i andra hand brukarnas upplevelser och erfarenheter skapas möjligheter till att analysera hur processen går till, samt vilka hinder och möjligheter som finns i implementeringsprocessen.

Avhandlingsarbetet innebär att läsa in sig på existerande forskning, bestämma en undersökningsdesign samt samla in och analysera forskningsdata i samarbete med handledare i en tvärvetenskaplig kunskapsmiljö om det goda åldrandet. Forskarutbildningen i socialt arbete har en inriktning mot frågor om ett hälsofrämjande arbetsliv. Forskningen inom socialt arbete på avdelningen har fokus på psykosocial hälsa och välbefinnande för olika sociala grupper, samhällsplanering, organisation, ledarskap, arbetsliv och utveckling av forskningsmetoder inom nämnda områden.

Du ansöker genom att skriva en kortfattad forskningsplan (ca 3 sidor, exklusive referenser) som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé och som innehåller problemformulering, teori, metod och tidsplan för ett tänkbart doktorandprojekt. Särskild vikt läggs vid förmågan att formulera en forskningsplan, som är relevant socialt arbete och äldre i arbetslivet.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Eftersom forskningsprojektet inkluderar internationella samarbeten krävs en god kommunikationsförmåga i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Vidare är även goda kunskaper i svenska önskvärt. Anställningen kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap samt att använda ett kritiskt förhållningssätt i värderingen av kunskap, och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet. En nära koppling till fältet eller verksamheten i Sandviken är ett krav. Den sökande ska vara anställd inom Sandvikens kommun.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. För detta krävs förmåga att skriva en forskningsplan inom ämnet socialt arbete vilket ska bifogas dina ansökningshandlingar. Denna ska innehålla tre sidor (exklusive referenser). Särskild vikt läggs vid förmågan att formulera en forskningsplan, som är relevant socialt arbete och äldre i arbetslivet.

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
• Självständighet och stringens i problemformulering och analys i tidigare arbeten och forskningsplan.
• Metodologisk och vetenskaplig förmåga.
• Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar.
• Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser.

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2019.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-12-11

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/718

Upplysningar lämnas av:

Josefin Westerberg Jacobson
Avdelningschef, avd socialt arbete och kriminologi
Telefon: 026-64 82 33
E-post: jonwen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)