Universitetslektor i dramapedagogik

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Vid avdelningen för Utbildningsvetenskap finns ämnena bild- och dramapedagogik, pedagogik och didaktik. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ämnena samt Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F- åk 3 och åk 4-6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen Utbildningsvetenskap har 60 medarbetare.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består i att undervisa inom ämnets fristående kurser och kurser inom de olika lärarprogrammen. Utöver detta förväntas den sökande självständigt kunna leda, administrera och utveckla kurser och undervisningsformer samt vara ämnesansvarig för Högskolans estetiska grupp innefattande bild och drama. Vi strävar efter att dramapedagogiken ska ha en framträdande roll på Högskolan varför vi gärna ser att du är en drivande person som kan skapa samarbeten med andra ämnesdiscipliner.

Kvalifikationer:

För tjänsten krävs avlagd doktorsexamen inom ämnet dramapedagogik eller pedagogik/didaktik med inriktning mot drama samt dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. I övrigt se anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Meriterande är att den sökande har dokumenterad erfarenhet av undervisning inom olika dramapedagogiska kurser, och själv har undervisat i dramapedagogik inom lärarprogrammen, i fristående kurser samt uppdragsutbildning. Då dramapedagogiken är ett kraftfullt verktyg inom många områden så som t.ex. språkinlärning, hantering av grupprocesser, konflikthantering, estetiska lärprocesser och specialpedagogik, ser vi gärna att du som söker känner dig bekväm med att använda dramapedagogik i många olika akademiska kontexter. Det är en fördel om du är auktoriserad dramapedagog.

Dramapedagogik är även ett eget ämne som använder teaterns formspråk och vi förutsätter att du också är intresserad av den konstnärliga formen. Du som söker bör vara väl insatt i aktuell dramapedagogisk forskning såväl internationellt som nationellt.

Meriterande är dokumenterade kunskaper kring Art Based Research, ett möjligt utvecklingsområde för dramapedagogiken. Meriterande är också att den sökande varit involverad i och drivit utvecklingsprojekt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som ämnesansvarig är det viktigt att du är strukturerad, drivande och kan arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna kräver också att du är initiativtagande, har god samarbetsförmåga och är relationsskapande.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-04

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2016/249

Upplysningar lämnas av:

Birgitta Silfver
Ämnesansvarig
Telefon: 026- 64 89 71

Hugo Palmsköld
T.f. chef avdelningen för utbildningsvetenskap
Mobiltelefon: 070-605 10 11

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)