Canvas

Canvas is a learning management system (LMS) that is in use at the University of Gävle. During 2020 the old LMS Blackboard will be substituted by Canvas in all courses.

Log in

  1. Go to hig.instructure.com
  2. Log in with your user account at the University in Gävle.

To be able to log in to Canvas you have to be registred on a course that uses Canvas.

Is my course using Canvas or Blackboard?

During spring term 2020 only some courses will be available in Canvas. Your teacher are responsible for informing you of which learning management system (LMS) will be in use. If you do not see any content for your course in the one system you can try logging into the other system.

From Autumn term 2020 all courses will be available in Canvas.

These courses are using Canvas spring term 2020

DIG513.23302.2020​

Barnkultur och medier 7,5hp

FEG343.21148.2020​

Brand Management C 7,5hp

FEG343.21165.2020 ​

Brand Management C 7,5hp

FEG343.21166.2020 ​

Brand Management C 7,5hp

SBG302.27302.2020​

Byggmätning och arbetsledning 7,5hp

BYG322.26605.2020​

Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7,5hp

SBG031.28609.2020

CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7,5hp

JUU993.21319.2020

Civilrätt för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15hp

DIG701.23306.2020​

Examensarbete för grundlärare i fritidshem: didaktik 15hp

DIG514.23300.2020​

Förskolepedagogik och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik 30hp

DIG514.23311.2020​

Förskolepedagogik och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik 30hp

SB306C.27311.2020 ​

Geodetiska referenssystem 7,5hp

PEG311.23124.2020 ​

Hälsopedagogiska perspektiv för hållbar utbildning inom förskola och skola 15hp

MAG051.18212.2020

Linjär algebra 7,5hp

MAG051.28228.2020​

Linjär algebra 7,5hp

FEG240.21129.2020 ​

Marknadsföring B 7,5hp

FEG240.21131.2020 ​

Marknadsföring B 7,5hp

MVG304.24403.2020​

Medicin, kirurgi och infektion 7,5hp

NE101A.21204.2020

Mikroekonomisk Teori 7,5hp

DVG503.28403.2020

Objektorienterad design och programmering II 7,5hp

MVG305.24401.2020​

Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp

MVG305.24404.2020​

Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp

MVG305.24405.2020​

Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp

MVU305.24416.2020

Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp

MVU305.24417.2020

Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp

MVU305.24419.2020

Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5hp

ME545D.26711.2020​

Termisk komfort och inomhusmiljö 7,5hp

PSG017.35300.2020 ​

Vittnespsykologi 7,5hp

ETG302.26716.2020​

Värmeöverföring 7,5hp

SBG071.28605.2020​

Översiktsplanering 7,5hp

Blackboard will be closed

  • Blackboard will preliminary be closed at the beginning of 2021. As a student you have to retrieve from Blackboard any content, files, etcetera that you want to preserve before then.
  • You will find your results from courses in Ladok.
    Go to Ladok
Contact

Support

Contact Learning Center on learningcenter@hig.se or 026-64 87 00.

Published by: Elisabeth Jansson Page responsible: Jenny Ericsson Updated: 2020-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)