Search

Research presentation

Pär Vilhelmson

Research presentation

Pär Vilhelmson

Senior lecturer

Research subject: Business Administration

CURRENT RESEARCH

READ MORE ABOUT


Articles


Scholarly articles, refereed

Brunåker, S. & Vilhelmson, P. (2006). Tre perspektiv på delaktighet i förändring. Nordiske organisasjonsstudier, 8 (4), 91-112. [More information]

Books

Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Inner Mindscape and Outer Landscape : Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum. Gävle/Söderhamn: ECECC. 130 p. External link [More information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Inre och Yttre Landskap : Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet. Gävle: ECECC. 130 p. External link [More information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Krajina cnitrní mysli a okolního sveta : Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky. Söderhamn/Dobrá Voda, Tjeckien: ECECC/EU. 122 p. External link [More information]
Bragby, K., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (ed.) (2012). Panorama mentale interno e panorama esterno : Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo. Gävle: ECECC. 128 p. External link [More information]

Book chapters

Vilhelmson, P. & Källquist, T. (2012). Kamratgranskning : en väg till fördjupade lärprocesser?. I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. P. 161-180. [More information]

Conference papers

Ahmadi, E., Vilhelmson, P., Macassa, G. & Larsson, J. (2016). FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland) : ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?. Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts - FALF 2016. Östersund: Mittuniversitetet. P. 48-48. External link [More information]
Vilhelmson, P. & Söderhäll, B. (2009). Att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning. HSS09 Högskolor och samhälle i samverkan. Söderhamn: CFL-Söderhamn. P. 39-. External link [More information]
Vilhelmson, P. & Söderhäll, B. (2005). The Independent School of Sventon : A Part of Public Sphere Rethought and Remade by Entrepreneurs. A New Framework for the Organization and Operation of Schools and a Strategic Use of School Actants and Professional Knowledge. Trading Wor(l)ds : rapport från RENT en forskningskonferens. Gävle: Högskolan i Gävle. P. 47-59. [More information]

Reports

Vilhelmson, P. & Källquist, T. (2009). Ledarskap i skolan : verksamhetschefer i Gävleborg samtalar kring ledarskapsfrågor. Gävle: Högskolan i Gävle. 15 p. External link [More information]
Brunåker, S., Gaddefors, J., Kurvinen, J., Mickelsson, K., Nyström, H., Söderhäll, B. & Vilhelmson, P. (2005). Trading wor(l)ds : rapport från RENT en forskningskonferens. Gävle: University of Gävle. 59 p. (Working paper 31) [More information]
Norberg, J., Nääs, J., Rutegård, G. & Vilhelmson, P. (2001). Ny teknik i gammal bransch : IT-hjälpmedel och e-handel vid marknadsföring av träprodukter. Gävle: University of Gävle. 61 p. (Working paper 13) [More information]
Rutegård, G. & Vilhelmson, P. (2000). Små träföretagare i Ljusdal. Gävle: University of Gävle. 39 p. (Working paper 12) [More information]
Published by: Sara Perttunen Sundberg Page responsible: Camilla Niss Updated: 2020-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)