2016-11-28

Introduktionsdag för nya internationella studenter

I anslutning till varje terminsstart arrangerar Högskolan i Gävle introduktionsdagar för internationella studenter. Under introduktionsdagen den 23 januari hälsas studenterna välkomna till Högskolan och Gävle.

Studenterna får även information inför sina studier såväl som praktisk information om Högskolan i Gävle.

Information och tider för introduktionsdagarna