2017-02-13

Religionsdagen 29 mars

Kompetensutveckling för dig som arbetar med inkluderingsfrågor som rör kultur och religion samt en mötesplats för utökad samverkan mellan högskolans utbildningar och de delar av yrkeslivet som arbetar inom detta fält.

Plats: Filmstaden, Gävle
Datum: 29 mars
Tid: 08.50-16.30

Anmälan

Religionsdagen är kostnadsfri. Antal platser är begränsade

För mer information kontakta:
Olov Dahlin, 076-948 99 67, odn@hig.se

Dagen finansieras av Högskolan i Gävle i samverkan med Svenska Kyrkan i Gävle.