2017-11-08

Datum: 2017-11-08

Stresshanteringskurs

Studenthälsan anordnar kurs i stresshantering.

För mer information och anmälan, mejla kurator@hig.se senast den 15 november.