2017-12-05

Humanioras bästa tid är nu - boksläpp

Bokrelease av humanioraavdelningens nya bok "Kunskap Motstånd Möjlighet - Humanistisk forskning i dag"

Bokrelease av humanioraavdelningens nya bok "Kunskap Motstånd Möjlighet - Humanistisk forskning i dag" (Red. Ulrika Serrander & Peder Thalén). Tryckt på Molin & Sorgenfrei AKADEMISKA.

Datum: Torsdag den 14 december 2017
Tid: Kl. 13.00-15.00
Plats: Krusenstjernasalen i biblioteket

Program:
Kl. 13.15-14.00 Inbjuden föreläsare Henrik Bohlin (docent i filosofi och univ. lektor i idéhistoria) som talar om "Humanioras bästa tid är nu".
Kl. 14.00-15.00 Kaffe, tårta och mingel.

Ingen anmälan krävs.

För ytterligare information v v kontakta:
Peder Thalén, professor i Religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 86 45
E-post: peder.thalen@hig.se

Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001