Sök

Forskning på gång AHA

Välkommen att ta del av aktuella forskningsprojekt vid akademin för Hälsa och Arbetsliv (AHA) då några av våra doktorander presenterar sina forskningsprojekt.

Doktorander inom ämnena socialt arbete, vårdvetenskap och arbetshälsovetenskap kommer i 15-minuterspass presentera och samtala kring forskningsprojekten de utför i sin forskarutbildning. Välkommen att lyssna på våra doktorander och deras spännande forskning!

Datum: 12 oktober
Tid: 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Program

Under seminariet kommer sjutton doktorander att presentera sina pågående projekt. Vi har delat in presentationerna i tre spår vilket betyder att det kommer att finnas tre Zoom-länkar, och att tre presentationer alltid sker parallellt. Det är fullt möjligt för dig som besökare att byta spår under dagen, eller att lyssna på enbart ett föredrag. Ni väljer själv hur mycket ni vill delta.

SPÅR 1

SPÅR 2

SPÅR 3

10.00-10.15

1. Factors of importance for employees’ health and organizational performance
Tea Korkeakunnas, arbetshälsovetenskap

2. What predicts intentions for early or late retirement? A systematic review of older workers (45+) in long-term care of elderly people.
Carolina Nordlinder, socialt arbetet

3. Vad är det som underlättar inkludering i arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES?”
Denice Högstedt, vårdvetenskap

10.20-10.35

4. Emotional Work Demands and Aging
Timea Zsuzsanna Popucza. arbetshälsovetenskap

5. Trends of violent extremism
Anna Hedin Ekström, socialt arbete

6. Predictors of return to work among women after long-term sick leave for common mental disorders"
Åsa Hedlund, vårdvetenskap

10.40-10.55

7. Konsekvenser av chefers välbefinnande för deras ledarskapsbeteenden i små företag enligt chefers och medarbetares upplevelser.
Elena Ahmadi, arbetshälsovetenskap

8. Specialisering och samverkan i den sociala barnavården
Karin Steive, socialt arbete

9. The working conditions of first-line managers and health care personnel in Swedish hospital settings: structural empowerment, leadership-management, wellbeing and quality of care
Karin Lundin, vårdvetenskap

11.00-11.15

10. Marknadisering av särskilt boende för äldre: Personalens psykosociala arbetsmiljö, organisatoriskt förtroende och välbefinnande under olika styrformer.
Tomas Lindmark, socialt arbete

11. Det ’Pirriga Pratet’ och de ’Roliga Lekarna’:
Betydelsen av Barns Delaktighet i en Familjeintervention vid Förälders Missbruk
Ann Lyrberg, socialt arbete

12. Acupuncture in patients undergoing cancer therapy: few users although their high interest and belief in acupuncture.
Ylva Widgren, vårdvetenskap

11.20-11.35

13. Att skapa möjligheter för canceröverlevare att arbeta arbetslivet ut.
Linda Eklund, vårdvetenskap

14. Omsorgstagaren i fokus? Om delaktighet, på privata och offentliga äldreboenden.
Cecila Ingard, socialt arbete

15. Digital care chains in health care – a study of care consumption, care quality, work environment and well-being
Marit Wirkkala, vårdvetenskap

11.40-11.55

16. Ecosocial work for promoting youth’s wellbeing and work-life capacities within the context of Sustainable Development in Sweden
Elvi Chang, socialt arbete

17. ”Jag vet var du bor” – Socialsekreterares erfarenheter av hot och våld från klienter.
Jimmy Munobwa, socialt arbete

Anmälan

Anmälan görs i anmälningsformulätret nedan senast den 4 oktober. Några dagar innan den 12 oktober skickas zoom-länkar ut till samtliga anmälda. Zoom-länkarna publiceras även här på hemsidan.

För att vi ska få en uppfattning om hur många som vill delta på respektive presentation önskar vi att du anmäler vilket/vilka projekt du är intresserad att lyssna på.

Kontakt

Annika Nilsson
Studierektor forskarutbildningen AHA
tel: 026-648282
e-post: ans@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)