Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


"Varje decibel är värd en miljard"

Sathyaveer Prasad

Sathyaveer Prasad

Sathyaveer Prasad doktorand vid Högskolan i Gävle som försvarar sin licentiatavhandling den 13 april, visar i sin forskning på  stora möjligheter till besparingar för industrin vid utveckling av nya mobiltelefonantenner.
Sathyaveer Prasad undersöker i sin avhandling "Studies of Three Different Methods to Estimate the Up-link Performance of Mobile Phone Antennas" tillförlitligheten hos tre olika system för test av mobilantenners prestanda.

Antennen avgörande


Antenner spelar en viktig roll i trådlösa kommunikationssystem. Dålig prestanda hos mobiltelefonens antenn kan resultera i minskad täckningsgrad, lägre datahastighet och missnöjda användare.

Det är därför av yttersta vikt för mobiltelefonindustrin att noggrant och effektivt kunna testa funktionen hos mobiltelefonens antenn innan den kommer ut på marknaden. Apples anläggning för att testa iPhone har t ex kostat över 100 miljoner dollar och innehåller bland annat 17 olika ekofria testkammare

- Professor Claes Beckman och andra har sagt 'varje decibel är värd en miljard'  och det visar betydelsen av att tillförlitligt kunna testa funktionen hos mobiltelefonens antenn  säger Sathyaveer Prasad. 

Tre nya metoder för test av mobiltelefonantenner


I denna avhandling utvärderas tre nya metoder för test av mobiltelefonantenner: den första metoden är baserad på mätningar i antennens närfält och de andra två är baserade på mätningar i miljöer där den utskickade signalen sprids på ett sätt som liknar det som sker när en mobiltelefon används i stadsmiljöer.

Metoderna har utvärderas både teoretiskt och experimentellt genom att jämföra resultaten med mätningar från de referenssystem som är standard idag.

- Resultatet från studien visar att minst en av de undersökta metoderna har potentialen att i en framtid kunna ersätta eller komplettera de idag standardiserade, vilket skulle kunna innebära stora tidsbesparingar vid både utveckling och produktion av framtida mobiltelefoner säger Sathyaveer Prasad. 

Den 13 april kl 13-15  försvarar Sathyaveer Prasad sin licentiatavhandling i hörsal 99:131, Högskolan i Gävle

För mer information om licentiatdisputationen v v kontakta:
Sathyaveer Prasad
Tel: 026- 64 85 95
E-post: prasad@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2011-04-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)