Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


The Wow Factor

Anne Bamford

Anne Bamford

Välkommen till en enastående intressant föreläsning med Anne Bamford, professor vid University of the Arts London,  om de estetiska aspekternas betydelse för utbildning.
Anne Bamford ledde en UNESCO-studie om de estetiska ämnenas plats och betydelse i skolan. Studien omfattade 170 länder och 500 fallstudier och resultatet redovisas i boken "The Wow Factor — Global research compendium on the impact of the arts in education."

Datum: 2011-05-12
Tid: 09.15 - 11.00
Plats: Valhall Högskolan i Gävle

Några av framgångsfaktorerna är:
• samarbete mellan skolan och omvärlden
• lärare, konstnärer och skolhuvudmän delar ansvar för planering, genomförande, omdömen och utvärdering
• tillfällen att visa vad man lärt för en publik: uppvisning eller utställning
• utveckling av speciella uttrycksmedel och tekniker och utnyttjande av dessa
• I planering och genomförande är tid för kritisk reflektion, problemlösning och risktagande väsentliga inslag
• samarbete/lagarbete
• noggrannhet i bedömning syftande till utveckling av förmågor och kunnande
• tillgänglighet för alla ungdomar, oavsett förmåga och resurstillgångar
• fortlöpande fortbildning för lärare och partners
• flexibel skolorganisation

Föreläsningen presenteras av Lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2011-05-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)