Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


15 miljoner kronor till forskning om kroppen i arbete

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har efter en internationell granskning beslutat att ge Högskolan i Gävles FAS-centrum "Kroppen i arbete — från problem till potential"  förnyat anslag med fem miljoner kronor årligen i tre år.
Till detta kommer ett tilläggsanslag om 500.000 kronor öronmärkt för internationalisering av centret, exempelvis besök av gästforskare och presentationer vid internationella konferenser.  

FAS-centret är integrerat i Centrum för belastningsskadeforskning och bedriver forskning inom sju program som spänner från biokemi under muskelarbete till kostnadseffektiva metoder för att bedöma arbetsbelastning och träningsprogram för patienter som drabbats av belastningrelaterat nackbesvär.

FAS-centrets program visar den spännvidd och flervetenskap som är nödvändig vid studier av fysisk hälsa och ohälsa i arbetslivet. Centrum för belastningsskadeforskning är en av få grupper på området i Europa som har en så bred forskning.

Forskningen ägnas åt belastningsproblem och även åt de möjligheter som rätt vald fysisk aktivitet innebär för bättre hälsa.

Läs mer om FAS-centret här

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2011-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)