Nu ska Högskolans arbete med hållbar utveckling utvärderas

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fått i uppdrag att göra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling.

 

Främja en hållbar utveckling

I år är det tio år sedan det skrevs in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling för att såväl nuvarande som kommande generationer ska garanteras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa.

För att få en samlad bild av hur högskolan arbetar med de här frågorna och vilka resultat som har nåtts får UKÄ i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling.

Några exempel på områden som handlar om hållbar utveckling:

  • Etik
  • Fattigdomsminskning
  • Hållbar urbanisering
  • Demokrati
  • Förvaltning

Högskolan sticker ut

- För ett år sedan konstaterade revisorerna att vår inriktning på hållbarhet i utbildning och forskning har gett Högskolan ett högt anseende, i högskolevärlden och i det omgivande samhället, liksom hos sökande studenter, säger Kaisu Sammalisto, vicerektor för hållbar utveckling.

- Tänk vad värdefullt för Högskolan med ett anseende som ett lärosäte som satsar på en av våra viktigaste samtidsfrågor. Jag ser mycket fram emot denna utvärdering.

 

Utvärderingen ska redovisas den 1 september 2017.

 

För mer information, v v kontakta:
Kaisu Sammalisto, Vicerektor för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 87 94, 070-608 13 33 
E-post: kaisu.sammalisto@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)