Ny kommunikationspolicy för Högskolan i Gävle

En ny kommunikationspolicy har antagits av rektor 28 juni 2016. Den ersätter den tidigare versionen från 2011.

 

Den nya policyn betonar medarbetares yttrande- och meddelarfrihet tydligare. Detta då tidigare skrivningar kunde missuppfattas.

Den nya policyn har moderniserats till form och innehåll samt anpassats till dagens digitala verklighet. Kommunikationspolicyn beskriver övergripande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet.

Den ska fungera som ett stöd för det gemensamma förhållningssätt som ska prägla vårt arbete och vårt bemötande, såväl internt som externt.

Kommunikation är dubbelriktad och kräver att man både kan lyssna på motparten och föra ut det egna budskapet.

Den nya kommunikationspolicyn fokuserar på fyra ledord:

  • Tillförlitlighet
  • Öppenhet
  • Fördomsfrihet
  • Dialog

 


För ytterligare information, v v kontakta:
Maivor Hallen, Tf samverkanschef avd för kommunikation och strategiska relationer
Tel: 070-605 66 26
E-post: maivor.hallen@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)