Forskardag om Open Access 16 november

Vill du veta mer om öppen tillgång till forskningspublikationer och forskningsdata? Den 16 november anordnar biblioteket vid Högskolan i Gävle en spännande dag med information och samtal kring aktuella frågor om open access för dig som forskar eller arbetar nära forskningen.

Allt fler forskare delar aktivt med sig av sina resultat och ett växande antal forskningsfinansiärer kräver att både publikationer och data görs fritt tillgängliga. Vad innebär det för dig? Vilka möjligheter finns för dig som forskar att publicera open access och vad behöver du tänka på? Välkommen att ta reda på mer.

Dagen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Målgruppen är forskare vid högskolan och i andra forskningsmiljöer i regionen, samt personer som arbetar med eller nära forskningen.

Medverkande: Beate Eellend (Kungl. biblioteket), Gustav Nilsonne (forskare i kognitiv neurovetenskap, Stockholms universitet och Karolinska institutet), Elisabeth Strandhagen (Svensk Nationell Datatjänst, SND), Patrik Sörqvist (professor i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle), Karin Meyer Lundén och Malin Almstedt Jansson (biblioteket, Högskolan i Gävle).

Datum: 16 november 2016, kl 9-15
Plats:
Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

Kontakta Karin Meyer Lundén, kanmer@hig.se och Malin Almstedt Jansson, manaln@hig.se för mer information.

  1. Mer information om dagen och anmälan
Publicerad av: Andreas Karlström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)