Nu går de första studiehandledarna ut

Handledarstudenter

Måndagen den 5 december avslutar den första gruppen studiehandledare, som ska ge elever med annat modersmål bättre förutsättningar att klara sina studier, sin utbildning.

 

- Bra att de vill lära oss studiehandledare att inte bara bli tolkar eller översättare, utan att studiehandledaren har en viktig roll i skolan som stöd och uppmuntran och ja, även som pedagog. (Uttryckt av elev)

Mingel och tårta

Välkomna på mingel och tårta.

 

Datum: Måndag 5 december
Tid: Kl 10.15-11.00
Plats: Krusenstjernasalen, biblioteket Högskolan i Gävle

 

Läs även: Amina och Goran ska göra skolan bättre

---------------------------------------------------------
80 studiehandledare

Totalt 80 personer utbildas i tre omgångar för en framtida eventuell tjänstgöring i Gävleborg och Älvkarleby.

- Det är svårt att rekrytera studiehandledare för regionens rektorer och det kan finnas personer som kanske har arbetat som lärare i sitt hemland, som har en pedagogisk utbildning, men som inte kommer i arbete och står utanför arbetsmarknaden, säger Katarina Löf.

- Dessa personer skulle mycket väl kunna bli väldigt bra studiehandledare i skolan. 

Stora vinster

För Högskolan finns stora vinster i att möta deltagare som har en annan kulturell bakgrund. Behovet av lärare med den erfarenheten är mycket stort idag.

Förhoppningen är också att utbildningen i förlängningen ska kunna bli en ingång för deltagarna till att tänka sig att arbeta som lärare i Sverige. Och att steget till att söka sig till lärarutbildningen då kanske inte blir så stort.

- Andra vinster blir att elever, med annat modersmål, får bättre förutsättningar att etablera sig i den svenska skolan, att komma i högre studier och ha en positiv framtid. Det finns många goda värden i utbildningsprojektet, säger Glafira Sörensson.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


 

För mer information, v v kontakta:
Glafira Sörensson, projektledare vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 52
E-post: glafira.sorensson@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)