Biblioteket

Kurser från Learning Center

Seminarier på Högskolan i Gävle

Seminarierna inleds med att en lärare berättar om någon undervisningserfarenhet, därefter följer ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Handledning för lärare och personal

Learning Center ger också handledning i bland annat Adobe Connect och kurser i att använda olika verktyg i Blackboard.

Webbinarier från ITHU

Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, arrangerar då och då webbinarier inom området flexibla undervisningsformer.

Biblioteket