Låna och beställa

För att få låna böcker från biblioteket måste du vara inskriven som låntagare. Om du är student eller personal på högskolan i Gävle använder du ditt passerkort som lånekort. Passerkortet hämtar du i receptionen i Studentcentrum.

Är du student på högskola eller universitet eller är personal vid Högskolan i Gävle?

Gör så här:

  1. Fyll i formuläret.
  2. Gå till informationsdisken i biblioteket, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  3. Därefter registrerar vi ditt passerkort som lånekort. Om du är student på annan högskola får du ett särskilt lånekort.
  4. Är du distansstudent får du mer information här.


Varken student på högskola eller personal vid Högskolan i Gävle?

Gör så här:

  1. Fyll i formuläret.
  2. Gå till informationsdisken, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  3. Du får ett särskilt lånekort eller så kan använda ditt lånekort från HelGe-biblioteken i länet.
    OBS! Du som inte är student får inte låna kursböcker eller göra fjärrlån.

Våra kursböcker

Alla kursböcker hittar du i vår bibliotekskatalog Higgins, oavsett om de är tryckta och elektroniska. De elektroniska går att läsa online eller ladda ned i 1–3 dagar. De har hyllplacering E‑bok.
Det finns även publikationer i katalogen med hyllplacering Internet. De finns fritt tillgängliga på nätet.

Tryckta kursböcker

Biblioteket har de flesta kursböcker i två exemplar, ett för utlån och ett referensexemplar som inte lånas ut. Vid kursstart kontrollerar och kompletterar vi beståndet av kurslitteratur utifrån aktuella litteraturlistor. Om något exemplar försvinner under kursens gång så köper vi inga nya förrän vid nästa kursstart.

Kursböcker är märkta på ryggen med KURS. Sommarkursböcker är dessutom märkta med en gul prick. Alla kursböcker står samlade på entréplanet. Du får låna dem i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en övertidsavgift på 10 kronor per dag och bok.
Annan litteratur än kursböcker får du låna i fyra veckor.

Om vi inte har boken eller artikeln

Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha kan vi beställa den från ett annat bibliotek. Det kallas fjärrlån.

  • Har du ett inköpsförslag?

Du kan lämna inköpsförslag på en bok du tycker vi ska köpa in. Det finns regler och riktlinjer som vi måste följa när vi köper in nya böcker. Du kan läsa mer om dem här.

Ny på biblioteket?

Här hittar du information om hur det fungerar på biblioteket.

Lämna tillbaka böcker

Under bibliotekets öppettider lämnar du tillbaka de böcker som du har lånat i biblioteket. När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka böcker i återlämningsskåpet vid ingången till Studentcentrum. Tänk på att du måste ha passerkort för att komma in på Högskolan på helger.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)