Låna

För att få låna böcker från biblioteket måste du vara inskriven som låntagare. Om du är student eller personal på högskolan i Gävle använder du ditt HiG-kort som lånekort. Här finns också information om vår service för dig som är distansstudent.

För att få åtkomst till bibliotekets e-böcker eller elektroniskt publicerade artiklar använder du ditt användarkonto, lånekort och bibliotekskonto behövs bara om du vill låna tryckta böcker.

Eftersom Högskolan är stängd för allmänheten kan bara studenter och personal på Högskolan i Gävle skaffa bibliotekskonto just nu.

Skaffa bibliotekskonto

  1. Fyll i det här formuläret.
  2. Gå till informationsdisken i biblioteket inom 7 dagar från registreringen, legitimera dig, läs igenom och skriv under ett låneavtal.
  3. Vi registrerar ditt HiG-kort som lånekort.

Skaffa bibliotekskonto utan att komma till biblioteket

  1. Fyll i det här formuläret
  2. Ladda ned låneavtalet och läs igenom det, fyll i och skriv under avtalet och mejla till biblioteket@hig.se eller skicka till biblioteket med posten.
  3. Studenter på Högskolan i Gävle kan signera avtalet med digital signering efter att du fyllt i alla uppgifter. Skicka sedan in det signerade avtalet till biblioteket@hig.se.
  4. Vi meddelar dig via mejl när bibliotekskontot är skapat.

En film om att skaffa lånekort.

Låna böcker

Du lånar dina böcker själv genom att använda våra låneautomater. Kursböcker har en lånetid på 14 dagar och andra böcker har 28 dagars lånetid.

Alla kursböcker finns samlade på entréplanet, de andra böckerna finns på entréplanet och på plan tre.

Tänk på att kursböcker har förseningsavgifter, 10kr/dag.

En film om att låna en bok.

Information om kursböcker

Biblioteket har de flesta kursböcker i två exemplar, ett för utlån och ett referensexemplar som inte lånas ut. Vid kursstart kontrollerar och kompletterar vi beståndet av kurslitteratur utifrån aktuella litteraturlistor. Om något exemplar försvinner under kursens gång så köper vi inga nya förrän vid nästa kursstart.

Alla kursböcker hittar du i vår bibliotekskatalog oavsett om de är tryckta eller elektroniska. De elektroniska går att läsa online eller ladda ned i 1–3 dagar.
Tryckta kursböcker är märkta på ryggen med KURS. Sommarkursböcker är dessutom märkta med en gul prick. Alla kursböcker står samlade på entréplanet. Du får låna dem i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en avgift på 10 kronor per dag och bok.

  • Annan litteratur än kursböcker får du låna i fyra veckor.
Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha

Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha i fulltext i våra databaser, kan vi beställa den från ett annat bibliotek.

Låna om och reservera böcker själv i bibliotekskatalogen

Genom att logga in på ditt bibliotekskonto med ditt lånekortsnummer och din PIN-kod kan du låna om dina böcker, om böckerna inte är reserverade av någon annan. Du kan låna om böckerna högst fyra gånger.

Om den bok du söker är utlånad, kan du ställa dig i kö genom att reservera boken. Endast böcker som är utlånade går att reservera.

En film om att låna om och återlämna böcker.

Betalning av förseningsavgifter

Kursböcker får du låna i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en avgift på 10 kronor per dag och bok. Om dina förseningsavgifter överstiger 50 kr så blir ditt bibliotekskonto spärrat och du kan varken låna nya böcker eller låna om de böcker du redan har.

Om du kommer till biblioteket kan du betala avgiften med kort eller Swish. Kan du inte komma till oss så kan du betala till Högskolan i Gävles bankgirokonto nr: 5050 – 5809.
Som betalningsmeddelande anger du: 3146-9701-9101-95-99
E-posta ditt namn och skicka med en kopia på inbetalningen till biblioteket @hig.se

Lämna tillbaka böcker

Under bibliotekets öppettider lämnar du själv tillbaka dem i bibliotekets låneautomater. När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka böcker i vårt återlämningsskåp. Det finns utomhus, utanför bibliotekets östra sidoentré.

  • OBS! Böckerna registreras inte som återlämnade förrän biblioteket öppnar igen.

Särskild service för dig som är distansstudent på Högskolan i Gävle

Tryckta böcker som finns på högskolebiblioteket kan skickas hem till dig som läser på en distansutbildning vid Högskolan i Gävle och bor mer än fem mil från Gävle inom Sverige.
Vi skickar endast böcker inom Sverige, och returportot för böckerna betalar du själv.

Tänk på att kursböcker måste vara oss tillhanda senast på återlämningsdatumet för att du ska slippa förseningsavgift.

Hur gör jag för att få böcker hemskickade?

Våra tryckta böcker och kursböcker som finns som e-bok finns i vår bibliotekskatalog. Om boken finns tillgänglig på hyllan beställer du den via e-post, på adress: biblioteket@hig.se
Om boken är utlånad reserverar du den själv i bibliotekskatalogen. När det är din tur att få boken får du först ett meddelande via mejl och då kan du tacka nej till boken inom ett dygn. Om du inte tackar nej så skickar vi boken till dig nästa dag.

Lånetiden är 2 veckor för kurslitteratur och 4 veckor för övrig litteratur.
Böckerna ska skickas tillbaka så de anländer till biblioteket senast på förfallodagen för att du ska undvika förseningsavgift.

Förseningsavgiften är 10 kronor per dag och bok och gäller kurslitteratur som är märkt med KURS. Du kan kontrollera förfallodagen för dina böcker i bibliotekskatalogen genom att logga in på ditt bibliotekskonto.

Material som inte kan lånas

Som distansstudent kan du beställa kopior av artiklar ur tryckta tidskrifter och ur material som inte är till utlån. Avgiften är 40 kronor per artikel.

Om vi inte har boken eller artikeln

Om du behöver få tag på en bok som vi inte har, är det bäst om du vänder dig till ditt närmaste folkbibliotek för att få hjälp att låna boken från ett annat bibliotek. Böcker från andra bibliotek kan vi inte skicka till dig utan du måste hämta dem hos oss.
Om du däremot vill ha en artikel som vi inte har så får du en kopia hemskickad.

Kontakt

Biblioteket

Telefon: 026-64 85 48
e-post: biblioteket@hig.se
Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-09-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)