Lärplattformen Blackboard

Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle, en så kallad lärplattform. Systemet används för både campus- och distanskurser.

I Blackboard kan du:

  •  lämna in uppgifter
  •  göra digital tentamen
  •  kommunicera via diskussionsforumet och chatten

Upplägg och struktur

En av de stora fördelarna med Blackboard, är att strukturen är enhetlig för alla kurser. Detta gör det lätt för studenterna att hitta i systemet. Läraren kan dock ändra antal knappar eller menyval och namnen på dessa om de vill, så det finns kurser som ser annorlunda ut.

Grundstrukturen ser ut så här

Bild som visar Bb:s menyknappar och förklaringar till deras innehåll

Hjälp på vägen

Learning Center har utformat ett antal manualer på svenska för Blackboard.

Hjälpprogram

Beroende på vilket format det är på materialet kan du behöva olika program som Acrobat Reader, Real Player eller Word viewer. Dessa och fler går att ladda ned gratis från

Om du behöver hjälp

Learning Center har hand om supportfrågor och kursutveckling i Blackboard. Du kan direkt lägga in ditt ärende i vårt supportsystem. Annars kan du kontakta oss via e-post blackboard@hig.se eller telefon 026-64 87 00.

För att vi ska kunna hjälpa dig, uppge alltid:

• En tydlig beskrivning av ditt problem
• För- och efternamn
• Användarnamn
• Telefonnummer
• Aktuell kurs och helst kurs-ID

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)