Seminarium " Korruption, tillit och New Public Management

2018-12-03 

Välkommen till ett seminarium i seminarieserien "Hur skapar vi en hållbar demokrati?" Måndag 10 december 2018 12.30-14.30 i Krusenstjernasalen

Korruption, tillit och New Public Management

Demokratin kräver tillit. Tilliten kräver kontroll. Men hur mycket och i vilken form? Var går gränsen där kontrollen i sig börjar korrumpera demokratin?

Medverkande: Inga-Britt Ahlenius och Per Kornhall
Plats: Krusenstjernasalen 23:213
Tid: 12.30 - 14.30           

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)