Vill du som student förbättra ditt skrivande?

2019-02-04 

Nu finns en seminarieserie, Grunder i akademiskt skrivande, som omfattar tre seminarier. Seminarieserien är för dig som nyligen börjat studera på högskolenivå.

Om seminarieserien

Du som student tar varje gång med en egen text, påbörjad eller avslutad, som du får respons på. Målet är att du som student ska erövra strategier och förhållningssätt vilka möjliggör ett aktivt deltagande i det akademiska samtalet på en grundläggande nivå.

Seminarieserien består av tre seminarier med olika innehåll och seminarieserien ges i tre omgångar.

Seminarium 1

Att skriva texter på universitetsnivå: logisk struktur och strategier för att skapa sammanhang

Seminarium 2

Att använda källor: citat, referat och plagiat

Seminarium 3

Språkliga krav: att skriva sakligt, precist och koncist.

Omgång 1

Datum: Onsdag 13 februari, 27 februari och 20 mars
Tid: 10.00 -12.00
Plats: Bibliotekets datorsal 23:302

Omgång 2

Datum: Måndag 18 mars, 25 mars och 1 april
Tid:14.00 - 16.00
Plats: OBS! webbmöte via Zoom

Omgång 3

Datum: Tisdag 7 maj, 14 maj och 21 maj
Tid: 10.00 -12.00
Plats: Krusenstjernasalen, Biblioteket

Anmälan

Anmälan skickar du till seminarieledare Mia Mårdberg via e-post: mia.mardberg@hig.se. Du kan välja att delta i enstaka seminarier.

Har du frågor?
Kontakta Mia Mårdberg på e-postadress: mia.mardberg@hig.se.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)