Förändringar i databasen PubMed

2020-01-24 

Databasen PubMed byter utseende

Förändringar i PubMed

Databasen PubMed har fått ett nytt utseende och biblioteket länkar för närvarande både till det gamla utseendet och till det nya utseendet. Under senare delen av våren 2020 kommer det gamla PubMedgränsnittet att försvinna.

Tyvärr går det inte i nya PubMed att direkt filtrera ut vilka artiklar som Högskolan har tillgång till i fulltext vid sökningen, såsom det gör i det gamla PubMed.

Från och med 28/2 kommer inga uppdateringar, i gamla PubMed, att göras av vilka tidskrifter vi har tillgång till.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)