Referenshanteringsprogrammet Mendeley

När du skriver uppsatser och andra dokument har du nytta av ett referenshanteringsprogram för att samla referenser till ditt arbete. På Högskolan använder vi det webbaserade programmet Mendeley.