Upphovsrätt och personuppgiftslagen (PuL)

Om du vill använda material som någon annan har skapat, till exempel bilder, grafer eller tabeller, finns det lagar som styr hur du får använda materialet. Tänk på att ta reda på reglerna till exempel när det gäller upphovsrätt, personuppgifter och användande av material från nätet.