Upphovsrätt och personuppgiftslagen

Det finns många fällor man kan ramla i när det gäller regler som gäller upphovsrätt, personuppgifter och användande av material från nätet. 

Kopiering

Det är inte tillåtet att kopiera hela böcker eller digitala objekt. Enligt upphovsrättslagen är det bara tillåtet att kopiera delar av böcker.

Kopieringsregler för högskolor och universitet

Det finns ett avtal mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som gäller för alla universitet och högskolor i landet. Reglerna gäller för både lärare och studenter vad gäller kopiering av material som används i studierna.

Plagiat och plagiatkontroll

Det är viktigt att kunna referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Du ansvarar också för att skriftliga uppgifter som lämnats för examination har genomgått plagiatkontroll om det efterfrågas. Kontrollen görs med SafeAssign här på Högskolan i Gävle.

Bilder

Tänk på att bilder som du hittar på nätet inte alltid är fria att använda. Den person som skapat bilden har upphovsrätt till den. Sök i samlingar som innehåller fritt tillgängligt material om du ska använda bilder, grafer eller tabeller i ditt arbete.

Creative Commons märkning

Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk. Creative Commons gör det möjligt genom licenser. Titta på filmen nedan om du vill veta mer om Creative Commons licenser.

Söka bilder

Du kan söka i speciella samlingar med fritt tillgängliga bilder eller andra grafiska objekt. I Flickr exempelvis; här kan du söka fram bara de bilder som har Creative Commons licens.

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Tänk på att foton på människor räknas som personuppgift enligt PuL. Du måste ha tillåtelse av personerna på fotot om det ska publiceras på en webbsida eller i sociala medier.
Datainspektionen är den myndighet som genom tillsyn ska se till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

Mer information

Legala handboken är en webbaserad guide med information om upphovsrätt och personuppgiftslagen.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)