Databaser och artiklar

Databaser använder du för att söka information om olika ämnen. Databaser kan till exempel innehålla artiklar i fulltext, avhandlingar eller böcker.

Söka utanför Högskolan i Gävle

Du kommer även åt våra databaser och artiklar hemifrån.

Databaser i alfabetisk ordning

Använd denna om du redan känner till namnet på databasen.

Sökbar förteckning över databaser

Använd denna för att hitta databaser inom olika ämnesområden.

Tryckta och elektroniska tidskrifter

Biblioteket har både tryckta och elektroniska tidskrifter. De två senaste årgångarna av de tryckta finns på entréplanet i biblioteket, och tidigare årgångar finns i magasinet.

Ämnesguider

I ämnesguiderna finns tips på databaser med mera för olika ämnen och program.

Sök i sökportalen Discovery

Med hjälp av Discovery söker du i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser.

Har du inget användarkonto vid Högskolan?

Om du saknar användarkonto vid Högskolan använder du nedanstående ingångar. Du kan komma åt det fria innehållet i databaserna, men inte fulltextversionerna som ingår i bibliotekets abonnemang.

Databasnytt

På sidan Databasnytt finns information om nya databaser, testdatabaser och databaser som har upphört.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-05-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)