Ordböcker och uppslagsverk

Genom biblioteket har du tillgång till både tryckta och elektroniska ordböcker, lexikon och uppslagsverk.

Lexikon

Tryckta ordböcker och uppslagsverk

Tryckta ordböcker och uppslagsverk söker du fram i bibliotekets katalog Higgins. Skriv in ett sökord och välj Ordböcker/Uppslagsverk i listan Filter

Elektroniska ordböcker och uppslagsverk

Uppslagsverk

Uppslagsverk inom speciella ämnen

Biblioteket