Bibliotekets ämnesguide i kriminologi

I ämnesguiden för kriminologi hittar du tips på var du kan söka fram information inom kriminologiämnet.

Vad är ämnesguiden i kriminologi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Databaser och artiklar

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska och tryckta resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera.
  Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar så kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

 • Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.
  Söka hemifrån

Enskilda databaser

 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • JSTOR
  Artiklar inom bland annat rättsvetenskap, JSTOR är en arkivdatabas och täcker tidskrifter från vol. 1 och framåt, men inte de senaste 2-5 åren. 
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen.
 • SocINDEX
  Artiklar inom socialt arbete, innehåller också artiklar inom kriminologi. PsycInfo och SocIndex kan sökas i samtidigt, välj önskad databas under Choose Databases ovanför sökrutan i databasen.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Innehåller artiklar inom alla ämnen, bland annat kriminologi, polisvetenskap med mera.

Juridikdatabaser

 • JUNO
  Lagkommentarer, förarbeten, författningar och rättsfall.
Böcker och e-böcker

För att hitta våra böcker använd vår katalog, kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.
Bibliotekets katalog

 • Libris är den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
  Till LIBRIS
 • E-böcker
  E-böcker är digitala versioner av böcker. Du kan läsa och ladda ned böckerna hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
  Till bibliotekets sida om e-böcker  
Uppsatser och forskningspublikationer
 • Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.
 • Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar.
  Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer
Sökhjälp
 • Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
  Till bibliotekets sökguide
  Läs mer om Boka en bibliotekarie      
Granska och värdera
Skrivhjälp
 • Referenser
  Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
  Läs mer om att skriva referenser
  Antiplagieringsguiden Refero
 • När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. I kurser på Högskolan i Gävle används vanligtvis APA eller Harvard.
  APA-guiden i PDF (Röda Korsets Högskola)
  Guide till Harvardsystemet (Högskolan i Borås)
 • Referenshanteringssystemet Mendeley
  För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Mendeley kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
  Kom igång med Mendeley
 • Skrivarverkstaden
  Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
  Till Skrivarverkstadens sida
Kontakt

Jonas Larsson

e-post: Jonas.Larsson@hig.se
Tel: 026-64 86 54

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)