Bibliotekets ämnesguide i socialt arbete

I ämnesguiden för socialt arbete hittar du tips på databaser och tidskrifter inom ditt ämne.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom ämnet socialt arbete.

Böcker

Böcker

 • Libris är den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
  Till LIBRIS

E-böcker

 • E-böcker är digitala versioner av tryckta böcker. Du kan läsa och ladda ned böckerna hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
  Läs mer om bibliotekets e-böcker
Avhandlingar

Svenska avhandlingar

Uppsatser
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.
Databaser och artiklar

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera.
  Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar. Då kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Enskilda databaser

 • Academic Search Premier
  Artiklar inom många ämnesområden.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • ERIC
  Artiklar inom det pedagogiska området
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen
 • PubMed
  Artiklar inom medicin, omvårdnad, psykiatri med mera.
 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård och att granska  kunskapsläget för insatser inom socialtjänst.
 • Scopus
  Artiklar inom många ämnesområden bland annat inom socialt arbete. Det går att se hur många gånger en artikel är citerad.
 • SocINDEX
  Artiklar inom socialt arbete.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Artiklar inom många ämnesområden bland annat inom socialt arbete. Det går att se hur många gånger en artikel är citerad.

Juridikdatabaser

 • JUNO
  Lagkommentarer, förarbeten, författningar och rättsfall. Här finns kommentaren till Nya sociallagarna.

Dagspress

Bibliotekets databaser

Biblioteket har även andra databaser som kan vara användbara.

Tidskrifter
 • I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel hittat en referens i en bok eller i en annan artikel.

Vetenskapliga tidskrifter på svenska:

Om du vill söka efter artiklar i dessa tidskrifter är det bäst att söka i Artikelsök och att skriva ett sökord och namnet på tidskriften.
Exempelvis: Socialvetenskaplig tidskrift OCH socialbidrag. 
Artiklar ur Sociologisk forskning, från år 2004 och framåt är också sökbara i SocIndex.

Juridiska tidskrifter på svenska

Svensk Juristtidnings artiklar från och med år 1990 är åtkomliga i fulltext på deras egen webbplats. Vi har också en del äldre årgångar i tryckt form i biblioteket.

Artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift måste beställas via fjärrlån.

Europarättslig tidskrift publicerar artiklar i fulltext på sin webbplats och vi har alla årgångar i tryckt form i biblioteket.

Sök artiklarna på respektive webbplats eller sök dem i Artikelsök enligt ovan.

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026 ‑ 64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Kontakt

Tanja Donner

e-post: Tanja.Donner@hig.se
Telefon: 026-648729

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)