Bibliotekets ämnesguide i bildpedagogik

I ämnesguiden i bildpedagogik hittar du tips på olika databaser och andra resurser inom ämnet.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.


Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker

Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

Följande avdelningar i biblioteket är centrala för ämnet bildpedagogik:

 • 370-379 Skola och pedagogik
 • 700-792 Målarkonst, konsthantverk, filmvetenskap mm
 • 700.71 Bildundervisning
 • 701 Konstteori

Bibliotekskataloger

 • LIBRIS
  Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek.
 • HelGe-biblioteken
  Gemensam bibliotekskatalog för Gävleborgs län.

E-böcker

Tidskrifter
 • Bibliotekets tidskriftsförteckning
  I tidskriftsförteckningen kan du söka efter en tidskrift som du vet namnet på för att se om biblioteket har tillgång till den.
 • Förslag på vetenskapliga tidskrifter inom bildpedagogik
 • Arts Education Policy Review
 • International Journal of Art & Design Education
 • International Journal of Education and the Arts
 • Studies in Art Education


Databaser och samsökningstjänster

Här hittar du länkar till olika samsökningstjänster och databaser.

Databaser

Samsökning

 • Google Scholar 
  En allmän, internationell söktjänst för vetenskaplig litteratur.
 • Discovery
  Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt

Databaser

En artikeldatabas täcker ofta en mängd olika tidskrifter inom ett ämnesområde. Förslag på databaser som kan vara relevanta för bildpedagogik:

Academic Search Premier
Abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.

AATA online

AATA Online är en omfattande databas med abstrakt relaterade till bevarande av materiellt kulturarv.

CAMEO

CAMEO är en databas som sammanställer, definierar och sprider teknisk information om den distinkta samlingen av termer, material och tekniker som används inom områdena konstbevarande och historiskt bevarande.

ERIC 
Den stora databasen inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material.

Oxford Academic Journals
Innehåller tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Oxford University Press. Inom bildpedagogik kan följande tidskrifter vara av intresse;

 • The Journal of Aesthetics and Art Criticism - innehåller aktuella forskningsartiklar, symposier, specialutgåvor och bokrecensioner inom estetik och konst.
 • Journal of Design History - innehåller artiklar om designhistoria och studier av visuell och materialkultur.
 • The Oxford Art Journal - innehåller artiklar om bland annat konsthistoria.

Svensk konstvetenskaplig bibliografi

Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en deldatabas i Libris och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker monografier och samlingsverk recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering.

Gå till bibliotekets databassida för fler databaser


Avhandlingar och uppsatser

Här hittar du information om var du kan söka efter avhandligar och uppsatser.

Avhandlingar
Avhandlingar skrivna vid svenska universitet hittar du i LIBRIS.
Till LIBRIS

SwePub innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här kan du bland annat avgränsa på doktorsavhandling eller licentiatavhandling.

Till SwePub

Uppsatser

Uppsatser skrivna av studenter på högskolan i Gävle finns i DiVA. I Uppsök finns uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår också i Uppsök.


Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp
 • Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken. Om du behöver hjälp med informationssökning när du skriver din uppsats kan du boka en bibliotekarie
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29    

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-05-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)