Bibliotekets ämnesguide i ekonomi

I ämnesguiden för ekonomi hittar du tips på var du kan söka fram information inom ekonomiämnet.

Vad är ämnesguiden i ekonomi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom ämnet ekonomi.

Vetenskapliga artiklar - databaser
 • Kom ihåg att du måste vara inloggad med ditt användarkonto för att få åtkomst till artiklarna om du sitter utanför Högskolans nätverk.
  Söka hemifrån
 • Samsökning
  Discovery och Google scholar är verktyg som kan användas för att göra en bredare sökning. Discovery söker igenom många av bibliotekets databaser samtidigt medan Google scholar är en söktjänst från Google som söker igenom flera olika vetenskapliga källor på nätet.
  Till Discovery
  Till Google Scholar
 • Databaser A – Ö
  De databaser som biblioteket prenumererar på, och andra fritt tillgängliga, finns samlade i en alfabetisk lista.
  Till bibliotekets databaslista
 • Tidskriftsförteckningen
  Alla artiklar är publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter. För att få information om vilka vetenskapliga tidskrifter biblioteket har åtkomst till kan du titta och söka i tidskriftsförteckningen.
  Till bibliotekets tidskriftsförteckning
Böcker och e-böcker
 • Böcker
  I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
  Till Högskolebibliotekets katalog
  Till Libris
 • E-böcker
  E-böcker är digitala böcker som du kan läsa via en dator, surfplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
  Läs mer om hur du söker och öppnar e-böcker
 • IMF eLibrary
  Internationella valutafondens e-bibliotek innehåller e-böcker, tidskrifter, working papers och annat utgivet av organisationen. Via IMF eLibrary kan du också hitta data och statistik – se direktlänk under "Statistik och data" längre ner i Ämnesguiden.
  Till IMF eLibrary
Företagsinformation

Retriever Business
Retriever Business innehåller information om alla Sveriges bolag, även enskilda firmor. Sökresultat kan exporteras till Excel för vidare bearbetning och analys. Du har tillgång till databasen hemifrån om du loggar in med ditt användarkonto.
Till Retriever (använd Fjärrskrivbord utanför Högskolan)
Film: Hämta data från alla svenska bolag med Retriver Business (YouTube)
Film: Beräkna branschnyckeltal i Excel med data från Retriever business och SCB (YouTube)

Eikon
Eikon innehåller information och nyheter om både svenska och utländska bolag. Databasen möjliggör analyser av företag och marknader bland annat. Läs mer om Eikon under "Statistik och data" längre ner i Ämnesguiden.

 • Business Source Premier
  Förutom vetenskapliga artiklar kan du via Business Source Premier även hitta företagsinformation, exempelvis industrirapporter och marknadsanalyser. Klicka på länken "Company Profiles" för att komma till företagssökningen.
  Till Business Source Premier
 • Bolagsfakta
  Information om börsnoterade bolag. Här hittas också årsredovisningar i olika format, börskurser och nyheter.
  Till Bolagsfakta
 • Largestcompanies – Nordens största företag
  Innehåller bland annat adresser, marknadsinformation och bokslutsinformation om Nordens största företag.
  Till Largestcompanies
 • SCB:s branschnyckeltal
  Med hjälp av Statistiska centralbyråns branschnyckeltal kan du jämföra ett företags styrkor och svagheter med en jämförelsegrupp. Omfattar drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher.
  Till SCB:s branschnyckeltal
 • SNI-koder
  Svensk näringsgrensindelning (SNI) kopplar ett företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008. Statistiska centralbyrån har en sida där du kan söka efter SNI-koder.
  Till SNI 2007-sökning
Statistik och data

Eikon
Eikon innehåller ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder. Här kan du hitta företagsinformation, aktieindex, investeringsanalyser och mycket mer. Data kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel, Word eller PowerPoint.

Åtkomst: För att kunna använda Eikon, måste du boka en tid när du vill använda Eikon.

OBS! Tänk på att första gången du går in så måste du registrera dig på kursen fast det egentligen inte är en kurs. Efter att du registrerat dig ligger sidan bland dina andra kurser i Canvas.
Till Canvassidan med information om databasen Eikon

Uppsatser och forskningspublikationer
 • Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.
 • Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar.
  Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer
Nyhetsmedia
 • Svenska dagstidningar
  En tjänst från Kungliga biblioteket som gör det möjligt att söka i digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 och framåt. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga på vilken dator som helst. Årgång 1903 och framåt kan endast läsas från en särskild dator på biblioteket. Denna dator kan bokas i max fyra timmar per tillfälle. Boka datorn genom att skicka ett mejl med namn, datum och tid till mejladress: biblioteket@hig.se.
  Till Svenska dagstidningar
 • UR Access
  Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
  Till UR Access
Lag och rätt
 • FAR Online
  Föreningen Auktoriserade Revisorer ligger bakom FAR Online, som innehåller lag- och regelsamlingar inom revision, redovisning, skatter och affärsrätt. Genom FAR Online kan du också nå tidskrifterna Skattenytt, Resultat och Balans.
  Till FAR Online
 • Lagrummet
  En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.
  Till Lagrummets webbplats
 • JUNO
  En rättsdatabas med författningar, avgöranden och lagtextkommentarer.
  Till JUNO

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp
 • Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
  Till bibliotekets sökguide
  Läs mer om Boka en bibliotekarie
Granska och värdera
Skrivhjälp
 • När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. I kurser på Högskolan i Gävle används vanligtvis APA eller Harvard.
  APA-guiden i PDF (Röda Korsets Högskola)
  Guide till Harvardsystemet (Högskolan i Borås)
 • Referenshanteringssystemet Mendeley
  För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Mendeley kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
  Kom igång med Mendeley
 • Skrivarverkstaden
  Hos Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
  Till Skrivarverkstadens sida
Kontakt

Jonas Larsson

E-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Jonas Larsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)