Bibliotekets ämnesguide i religionsvetenskap

Ämnesguide i religionsvetenskap.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Böcker

Hylla 200 med underavdelningar = Religionsvetenskap.
Böcker om religionsdidaktik hittar du på hyllan 200.71 men även 372.84. Böcker inom Religionssociologi finns på 306.6. Böcker om folklore (folktro) är placerade på hyllan 398 och underliggande. Parapsykologi och ockultism hittas på hyllan 130.

 • LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från svenska högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar. 

E-böcker

E-böcker läser du i datorn eller på surfplatta. Vi har flera olika paket med e-böcker.

Uppslagsverk

Databaser

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar m.m. Det finns fulltextdatabaser och bibliografiska databaser.

Söka hemifrån

När du är hemma eller på annat ställe utanför campus måste du göra en direktinloggning. Om du sedan går via länkarna på bibliotekets sidor har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery är en samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser, främst artiklar, konferensbidrag och e-böcker.
  Läs mer om Discovery
 • Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser m.m. Om du är inloggad i Högskolans nätverk kommer du åt både fria resurser och artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Förslag på databaser inom Religionsvetenskap

 • Academic Search Premier - Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
 • Artikelsök - referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar
 • ERIC (EBSCOhost) - referenser och abstrakt till artiklar samt böcker, avhandlingar och rapporter inom pedagogik, bl.a. religionsdidaktik
 • Historiska kartor - Lantmäteriets databas med mer än en miljon historiska kartor som sträcker sig så långt bak i tiden som 1628.
 • PsycInfo - referensdatabas inom psykologi med angränsande ämnen
 • SwePub - referenser och fulltext till forskningspublikationer skrivna vid svenska lärosäten på svenska och engelska
 • Taylor & Francis journals - 1300 tidskrifter från förlaget Taylor & Francis inklusive Routledge och Psychology Press.
Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk form eller i tryckt form i biblioteket.

Följande tryckta tidskrifter hittar du på biblioteket:

 • Chaos: dansk tidsskrift for religionshistoriske studier
 • Kyrkans tidning
 • Numen
 • Religion och bibel
 • Religion & livsfrågor, R&L
 • Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle 
 • Svensk missionstidskrift
 • Temenos
Internetresurser
 • Bibeln.se Webbplats med sökmöjligheter för ord, verser, bevingade ord, personnamn och ortnamn i Bibeln. Innehåller också artiklar om bibelhistoria, översättningar och andra teman
 • Birgittabibliografin - en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Birgitta med referenser till ca 4.600 titlar (även tidskriftsartiklar och recensioner) publicerade från och med 1890-talet - 2001.
 • Föreningen Lärare i Religionskunskap - religionslärarnas förening, en obunden ämnesförening för alla som undervisar i ämnet i alla skolformer.
 • Internet Sacred Text Archive — urkunder, böcker och kommentarer  i fulltext “Freely available archive of online books about religion, mythology, folklore and the esoteric on the Internet."
 • Myndigheten för stöd till trossamfund
 • SAFIR — "en skattkammare av internetresurser" ämnesportal från Lunds universitetsbibliotek
Sökhjälp

Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken.

Skrivhjälp
 • Svenska skrivregler e-bok (klicka på länken Tillgänglig för studenter..., inloggning krävs)
Kontakt

Anna Prymka

e-post: Anna.Prymka@hig.se
Telefon: 026-64 89 45

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-08-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)