Bibliotekets ämnesguide i svenska språket

Ämnesguide i svenska språket.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Böcker
Databaser

Svenska databaser

 • Artikelsök - referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar från 1979- 
 • LIBRIS - bibliografiska uppgifter om kapitel i böcker 
 • Retriever - artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter samt nyhetsbyråer från 1994-
 • Internationella databaser inom språkvetenskap
  • Academic Search Elite - Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden, ca 3500 tidskrifter varav 2000 i fulltext
  • Cambridge journals online
  • ERIC (EBSCO HOST) ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap.
   JSTOR - arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext
  • ScienceDirect - innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-
  • Wiley Online Library - innehåller ca 55 tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-
  • DOAJ - fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.
Tidskrifter

Några svenska språktidskrifter som är sökbara i Artikelsök

 • Moderna språk finns från och med 2009 enbart i elektronisk form Moderna språk
 • Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning
 • Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket (tidigare Språkvård)
Internetresurser
Sökmotorer
 • Sök vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer.
Sökhjälp
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)