Genom tvärvetenskaplig forskning inom fyra strategiska områden – Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande samt Intelligent industri – bidrar Högskolan till att möta många av de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Högskolan löser samhällsutmaningar

Vi bidrar med kunskap och kreativa lösningar som gör det möjligt att skapa varaktiga städer där natur- och mänskliga resurser används ansvarsfullt för kommande generationer. Likaså bidrar vi med kunskap om hur vi ska bemöta samhällsproblemen med ökad psykisk ohälsa, en åldrande befolkning, segregation, våld och minskad jämlikhet.

Vår forskning leder också till utveckling av långsiktigt hållbar produktion, resurseffektivitet, och innovationer för människors lärande i utbildnings- och arbetsmiljöer inom offentlig sektor och privat näringsliv.

För att möta de utmaningar som samhället står inför så har vi fyra strategiska forskningsområden: Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande och Intelligent industri.

Högskolan erbjuder forskarutbildning i tekniska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen och i ämnen inom hälsa, vård och omsorg.

Forskarporträtt

"Vi måste stoppa att samhället slits isär"
Det säger professor Guadalupe Francia som är en av två vetenskapliga ledare för det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Läs hela intervjun med Guadalupe Francia

Mathias Cehlin.

Forskarporträtt

"Lyckas vi inte nu, blir det inget roligt samhälle framöver"
Det säger docent Mathias Cehlin som är en av två vetenskapliga ledare för det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling.

Läs hela intervjun med Mathias Cehlin

Högskolan, exteriör, Munin.

Högskolans expertlista

Högskolan i Gävle har samlat forskare som utifrån sina expertområden finns tillgängliga för att kommentera coronapandemin.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Dorota Green Sidan uppdaterades: 2021-02-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)