Sök

Genom tvärvetenskaplig forskning inom fyra strategiska områden – Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande samt Intelligent industri – bidrar Högskolan till att möta många av de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Högskolan löser samhällsutmaningar

Vi bidrar med kunskap och kreativa lösningar som gör det möjligt att skapa varaktiga städer där natur- och mänskliga resurser används ansvarsfullt för kommande generationer. Likaså bidrar vi med kunskap om hur vi ska bemöta samhällsproblemen med ökad psykisk ohälsa, en åldrande befolkning, segregation, våld och minskad jämlikhet.

Vår forskning leder också till utveckling av långsiktigt hållbar produktion, resurseffektivitet, och innovationer för människors lärande i utbildnings- och arbetsmiljöer inom offentlig sektor och privat näringsliv.

För att möta de utmaningar som samhället står inför så har vi fyra strategiska forskningsområden: Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande och Intelligent industri.

Högskolan erbjuder forskarutbildning i tekniska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen och i ämnen inom hälsa, vård och omsorg.

Forskningsnyheter

Niclas Björsell.

Forskarporträtt

"Det är nyfikenheten, tror jag, som driver mig"
Det säger docent Niclas Björsell som är en av två vetenskapliga ledare för det strategiska forskningsområdet Intelligent industri.

Läs hela intervjun med Niclas Björsell

Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Forskarporträtt

"Inget samhälle skulle fungera utan utbildningen"
Det säger professor Anneli Frelin som är en av två vetenskapliga ledare för det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Läs hela intervjun med Anneli Frelin

UR Samtiden - Forskardagarna vid Högskolan i Gävle 2021

Forskare berättar om sina aktuella arbeten. Inspelat på Högskolan i Gävle den 8-9 april 2021. Arrangör: Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2022-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)