Utbildning på forskarnivå

Vill du fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen? Då kan utbildning på forskarnivå vara ett alternativ för dig. Som forskarstudent tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får bland annat lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och att lösa problem självständigt, med hjälp av rätt metodval.

Högskolan i Gävle har examenstillstånd inom områdena byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Inom dessa finns följande forskarutbildningsämnen:

 • energisystem
 • inomhusmiljö
 • geospatial informationsvetenskap
 • miljöpsykologi
 • elektroteknik
 • industriell ekonomi
 • arbetshälsovetenskap
 • socialt arbete
 • vårdvetenskap

För varje ämne finns en allmänna studieplan.

Antagning och behörighet

I den lokala antagningsordningen finns information om bland annat antagning, behörighet, urval och handledning vid Högskolan i Gävle.

lokala antagningsordningen

Forskarutbildningsnämnden är ett beslutande organ med kvalitetssäkringsansvar för Högskolans forskarutbildning.

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för:

 • bedömning av behörighet
 • antagning av doktorander till utbildning på forskarnivå
 • upprättande av individuell studieplan
 • handledning
 • finansiering

Forskarutbildningsnämnden är ett beslutande organ med kvalitetssäkringsansvar för Högskolans forskarutbildning.

För frågor om Forskarutbildningsnämndens verksamhet, kontakta ordförande i nämnden.

Doktorandrepresentation i forskarutbildningsnämnden

Doktoranderna vid Högskolan i Gävle har en studeranderepresentant och en suppleant i forskarutbildningsnämnden. Representanterna utses av Studentkåren. Om det är något som ni vill att doktorandrepresentanterna ska framföra till eller diskutera i forskarutbildningsnämnden, kontakta någon av representanterna.

Studierektorer för utbildning på forskarnivå

Vid Högskolan i Gävle finns två studierektorer för utbildningen på forskarnivå. Studierektorerna har till uppgift att föredra, verkställa och kommunicera resultatet av ärenden i Forskarutbildningsnämnden, delta i kvalitetssäkringsarbete, och vara en stödresurs för doktorander, huvudhandledare och bihandledare. En av studierektorernas viktigaste uppgifter är att handlägga upprättande och revidering av individuella studieplaner. Vill du veta mer kan du kontakta någon av studierektorerna.

Publicerad av: Dorota Green Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2019-10-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)