Sök

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som är knutet till forskningsprogrammet Flexibelt arbete. Materialet finns både på svenska och engelska.

Information till forskningspersoner, enkät
Information om mätning av fysisk aktivitet, belastning och återhämtning
Information om forskningsetik, enkät, timvikarier
Information om forskningsetik, intervjuer, timvikarier
Information on research ethics
Information about measurement of physical activity
Information on research ethics, temporary staff
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2022-07-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)