Lisbeth Porskog Kristiansen om Hälsofrämjande arbete

Den vetenskapliga ledaren Lisbeth Porskog Kristiansen om det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete.

Lisbeth Porskrog Kristiansen.

Jag ser en direkt koppling mellan Agenda 2030 målen och Högskolans hälsofrämjande arbete, där vi bland annat adresserar utmaningar som hänger samman med en hög andel i befolkningen med psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar.

För att nå de globala Agenda 2030 målen, bland annat hälsa och välbefinnande, måste vi vara ödmjuka inför att vi som samhälle är oändligt mycket mer beroende av varandra än vi kanske tror, säger Lisbeth Porskrog Kristiansen, vetenskaplig ledare.

Jag ser en direkt koppling mellan Agenda 2030 målen och Högskolans hälsofrämjande arbete, där vi bland annat adresserar utmaningar som hänger samman med en hög andel i befolkningen med psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar. Detta betyder att vi måste anpassa arbetslivets utformning till att kunna inkludera alla genom, till exempel, universellt utformade arbetsplatser.

Vi har också en ojämlikhet, när det gäller hälsa, där grupper i vårt samhälle inte har tillräckliga förutsättningar. Barn och ungdomar som växer upp i mera socioekonomiskt utsatta, eller andra utsatta miljöer, riskerar att i större utsträckning att få psykisk ohälsa som vuxna och att inte bli inkluderade arbetslivet.

Det är endast genom samverkan vi kan möta och lösa de här komplexa problemen och för vår forskning är det helt naturligt och nödvändigt att samarbeta med sektorer utanför Högskolan, därför att det är verksamheterna som kan sina problem allra bäst.

- Det som driver mig är det strategiska arbetet, där man jobbar lite mer utifrån ett helikopterperspektiv och samverkan med andra ser jag som centralt för att kunna lösa utmaningarna. Desto fler vi får med som bidrar tillsammans desto tryggare och hälsosammare blir vårt samhälle, säger Lisbeth Porskrog Kristiansen.

Kontakt

Lisbeth Porskog Kristiansen

Professor vårdvetenskap

E-post: lisbeth.porskrog.kristiansen@hig.se
Tel: 026-64 85 00 (växel)


Forskarpresentation Lisbeth Porskog Kristiansen

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)