Sök

Intelligent industri

Forskningen inom intelligent industri är inriktad mot hållbar produktion vilket är en nyckel för att skapa ett hållbart samhälle. En av de stora samhällsutmaningarna är hur vi ska kunna försörja samhället med de produkter och tjänster som behövs på ett hållbart sätt.

Den fjärde industriella revolutionen är här och den stora utmaningen ligger i att skapa smarta produktions- och logistiksystem som gör det möjligt för svensk industri att producera och leverera produkter och tjänster som samhället behöver utan att utarma jordens resurser. Teknikutveckling inom automation och digitalisering driver på den här industriella omvandlingen och vårt fokus ligger på hur vi kan använda dessa möjligheter för att utforma produktions- och logistiksystem på ett smartare sätt som möjliggör nya innovationer och som leder till hållbar produktion.

Vi måste utveckla smartare system, processer, arbetssätt, metoder och verktyg för att kunna producera och leverera produkterna och tjänsterna som behövs på ett för samhället skonsamt sätt.

Per Hilletofth, Vetenskaplig ledare

Bild på globala målet nummer åtta
Bild på globala målet nummer nio
Bild på globala målet nummer 12

Det strategiska forskningsområdet Intelligent industri adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 8, 9 och 12 i Agenda 2030.

Intelligent och smart industri

Målet med det strategiska forskningsområdet Intelligent industri är att genom industriell innovation med fokus på organisationsutformning och digitalisering uppnå en hållbar produktion. Industriell innovation är för oss bredare än produktinnovation och handlar även om att utveckla system, processer, arbetssätt, metoder och verktyg men även den industriella organisationen runt omkring.

Genom tvärdisciplinär forskning mellan datavetenskap, industriell ekonomi, maskinteknik, elektroteknik, energisystem och företagsekonomi fokuserar vi på tre huvudområden (1) utveckling av tekniska system och processer, (2) utveckling av produktions- och logistiksystem (försörjningsnätverk) samt (3) utveckling av den industriella organisationen runt omkring.

Den ämnesöverskridande forskningen spelar en avgörande roll för att generera den kunskap som krävs för att skapa nästa generation produktions- och logistiksystem.
Att forskningen också bedrivs i nära samverkan med industrin bidrar både till industriell utveckling och att ny kunskap utvecklas.

Teknikutvecklingen inom automation och digitalisering förändrar i grunden möjligheterna att utveckla framtidens produktions- och logistiksystem och skapar samtidigt förutsättningar för att bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige och andra högkostnadsländer, och utgör därför viktiga inslag inom forskningen.

Forskningsprogram

Inom området finns tre forskningsprogram: Smarta och hållbara tekniska system och processer, Smarta och hållbara produktionssystem och försörjningsnätverk och Smarta och hållbara organisationer och affärsrelationer.

Smarta och hållbara tekniska system och processer

Forskningen inom programmet fokuserar på insamling, processering och visualisering av processnära data samt design och utveckling av tekniska system och processer som bidrar till hållbar produktion. Syftet med programmet är att utveckla smartare och hållbara algoritmer, beslutsstöd, tekniska system och processer för hög säkerhet och tillförlitlighet som effektivt kan möta och hantera nutida och framtida utmaningar som följer av trender som automatisering, digitalisering, och hållbar utveckling.

Programansvarig: Niclas Björsell

Smarta och hållbara produktionssystem och försörjningsnätverk

Forskningen inom programmet fokuserar på styrning, utformning, planering och utveckling av produktions- och logistiksystem (försörjningsnätverk) som bidrar till hållbar produktion och hållbara samhällen. Syftet med programmet är att utveckla smartare och hållbara system, processer, arbetsmetoder, utvärderingsmetoder, förbättringsmetoder och verktyg för hög konkurrenskraft som effektivt kan möta och hantera nutida och framtida utmaningar som följer av trender som automatisering, digitalisering, globalisering, och hållbar utveckling.

Programansvarig: Per Hilletofth

Smarta och hållbara organisationer och affärsrelationer

Forskningen inom programmet fokuserar på hur industriella organisationer bidrar till hållbar produktion genom att skapa hållbarhetsvärde genom att styra, designa, planera och utveckla värdenätverk i samarbete med andra organisationer (t.ex. andra företag, civilsamhället och offentlig sektor).
Syftet med programmet är att utveckla smartare och hållbara organisationer, affärsrelationer, utvärderingsmetoder, förändringsprocesser, arbetsmetoder och verktyg för att effektivt möta och hantera utmaningar som följer av trender som digitalisering, globalisering och hållbar utveckling.

Programansvarig: Aihie Osarenkhoe

Vetenskapliga ledare

Det strategiska forskningsområdet leds av två vetenskapliga ledare.

Per Hilletofth är gästprofessor.

Per Hilletofth

Professor Industriell ekonomi

E-post: per.hilletofth@hig.se
Tel: 073 654 60 96

Forskarpresentation Per Hilletofth

Niclas Björsell.

Niclas Björsell

Professor elektronik

E-post: niclas.bjorsell@hig.se
Tel: 076 855 57 88

Forskarpresentation Niclas Björsell

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)