Rapportserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre högskoleövergripande rapportserier. Här hittar du listor över de senaste publikationer utgivna i rapportserierna. För fullständiga förteckningar över utgivningen följ länkarna som ges under respektive serie.

FoU-rapporter

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8749

Odelstad, J. (2017). Likvärdigt arbete och teorin om mellanbegrepp. 51 s. (FOU-rapport 46) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2017). Om beslutsteoretiska verktyg vid tillståndsprövning av vindkraft. Gävle: Gävle University Press. 73 s. (FOU-rapport 47) Länk [Mer information]
Fransson, G., Frelin, A. & Grannäs, J. (2017). Rektorer och lämplighetsprövningen av nyutbildade lärare : En rapport från forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare: En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 56 s. (FOU-rapport 45) Länk [Mer information]

Research reports

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras endast elektroniskt.

Hennessy, J. & Eriksson, O. (2015). Energy and nutrients from horse manure : Life-cycle data inventory of horse manure management systems in Gävleborg, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 4) Länk [Mer information]

Working paper

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8757

Claesson, L. (2018). Kartläggning av vindförhållanden på Gävle Strand : Modellprov utförda i vindtunnel vid Akademin för Teknik och Miljö, Högskolan i Gävle. 11 s. (Working paper 57) Länk [Mer information]
Andrén, M. & Boman, T. (2016). Behov av kompetensutveckling bland verksamhetschefer och biståndshandläggare i Region Gävleborg : omsorg om äldre personer : omsorg om personer med funktionsnedsättning. Gävle: Gävle University Press. 18 s. (Working paper 56) Länk [Mer information]
Blomskog, S. (2016). En analys av Arbetsdomstolens arbetsvärdering i ett lönediskrimineringsmål. Gävle: Gävle University Press. 35 s. (Working paper 55) Länk [Mer information]
Forskning