Våra forskare

Vid Högskolan i Gävle finns det cirka 170 anställda som är aktiva inom forskningen, varav 23 är professorer och 54 är antagna doktorander. Forskningen sker i olika omfattning eftersom de allra flesta kombinerar forskning och undervisning.

Antal anställda per tjänstekategori och år (årsarbetskraft) år 2016

 

Antal

anställda

Andel

kvinnor

Andel

män

Doktorand

54

46 %

54 %

Forskare

7

7 %

93 %

Lektor

138

47 %

53 %

Postdoktor

4

25 %

75 %

Professor

29

18 %

82 %

 Källa: Årsredovisning 2016 för Högskolan i Gävle, s. 42

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Bahram Moshfegh Sidan uppdaterades: 2018-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)