Sök

Våra forskare

Vid Högskolan i Gävle finns det cirka 200 anställda som är aktiva inom forskningen, varav 42 är professorer och 68 är antagna doktorander. Forskningen sker i olika omfattning eftersom de allra flesta kombinerar forskning och undervisning.

Antal anställda per tjänstekategori och år (årsarbetskraft) år 2020


Antal

anställda

Varav

kvinnor

Varav

män

Doktorand

68

32

35

Forskare

9

2

7

Lektor

154

76

78

Postdoktor

5

3

2

Professor

42

11

31

 Källa: Årsredovisning 2020 för Högskolan i Gävle, s. 53

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-02-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)