Hedersdoktorer

I samband med den akademiska högtiden utser Högskolan hedersdoktorer. Titeln hedersdoktor, doctores honoris causa, föräras till exempel en forskare, en lärare, en framstående kulturpersonlighet eller någon annan förtjänt person. En hedersdoktor ska ha gjort viktiga insatser av betydelse för Högskolans forskning eller utbildning regionalt, nationellt och internationellt.

Hedersdoktorer 2018

Högskolan i Gävle kommer att utse nya hedersdoktorer i samband med den akademiska högtiden som äger rum 2018.

Forskning