Grafisk profil

Vår loggotype med på olika underlag

Vårt namn


Vårt namn är Högskolan i Gävle, som förkortas HiG. I första hand bör hela namnet skrivas ut. Används förkortningen HiG i extern kommunikation måste det alltid framgå vad den står för, t.ex. genom att hela namnet skrivs ut första gången det används.

Vår logotyp


Logotypen är Högskolan i Gävles symbol och varumärke. Symbolen, H:et tillsammans med namnet Högskolan i Gävle, i ett speciellt typsnitt bildar logotypen. Logotypen ska behandlas med respekt och varsamhet. Utformning och färg-angivelser är direktiv och får inte modifieras eller förvanskas i något avseende.

Färglogotypen får inte användas i svart/vitt tryck (eller kopiering) så att symbolen presenteras i grå rastertoner.

Logotypens placering

Logotypens placering avgörs av sammanhanget. Då logotypen är centrerad till sin karaktär, är en centrerad placering att föredra.
För att logotypen ska framträda tydligt och se snygg ut bör man inte placera den alltför nära texter, andra grafiska element eller alltför nära papperskanten.

Typsnitt

Typsnitt och typografering bidrar till att ge den grafiska profilen funktion, karaktär och konsekvens. Högskolans typsnitt är för PC-miljö Times New Roman och Arial och för Mac-miljö Times New Roman och Helvetica i dess olika varianter.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Douglas Öhrbom Sidan uppdaterades: 2018-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)