Nyheter och press

Högskolans logotyp

Logotypen är Högskolan i Gävles symbol och varumärke. Symbolen (H:et) tillsammans med namnet "Högskolan i Gävle", i specifik stil och färg, bildar logotypen. Logotypen ska behandlas med respekt och varsamhet. Utformning och färg-angivelser är direktiv och får inte modifieras eller förvanskas i något avseende.

Färglogotypen ska inte användas i svart/vitt tryck eller kopiering så att symbolen presenteras i grå rastertoner. För svart/vitt tryck använd istället den svarta eller inverterade (vita) versionen av logotypen.

Logotypen bör placeras centrerad och inte alltför nära texter, andra grafiska element eller för nära papperskanten.

Nyheter och press