Akademisk högtid

Akademisk högtid är en av de viktigaste högtiderna för Högskolan i Gävle då vi promoverar årets hedersdoktor och nya doktorer, installerar nya professorer samt delar ut priser och utmärkelser.

Högskolan i Gävle inrättades 1977 och som relativt ungt lärosäte vill vi tillvarata en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt skapa vår egen historia och identitet. Vår akademiska högtid arrangeras vartannat år, och omfattar både doktorspromotion och professorsinstallation.

Kommande Akademiska högtid

Nästa Akademiska högtid arrangeras den 19–20 april 2018 på Högskolan i Gävle.

Marskalkar vid Akademisk högtid 2016

Bildtext: Marskalkar vid den Akademiska högtiden 2016 Foto:Stéfan Estassy

Tidigare akademiska högtider

Den Akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle äger vanligtvis rum vartannat år. Från högtiden 2011 har det även getts ut högtidskrifter i samband med ceremonierna .

Om Högskolan