Sök

Högskolans historia

Högskolans historia från inrättandet fram till i dag.

Den 1 juli 1977

Högskolan i Gävle/Sandviken inrättas. Wenche Nerdrum-Ullman blir Högskolans första rektor.

1979

De lokala linjerna Friskvårdslinjen och Företagstekniklinjen etableras.

1980

YTH-stål blir en allmän linje.

1981

En ny organisation med två institutioner – för beteendevetenskapliga, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen respektive för metodik och kommunikationsämnen – inrättas.

1982

Den kommunala högskoleutbildningen ADB-linjen förläggs till Högskolan.

1983

En lokal linje i datorteknik etableras i Sandviken.

1983

Antalet läsårsplatser ökar till cirka 1 100.

1985

En lokal linje i elektronik etableras i Sandviken.

1986

Bostads- och fastighetsförvaltningslinjen samt YTH Kontor inrättas.

1988

Den tvååriga ingenjörsutbildningen i material- och produktionsteknik startar.

1989

Birgitta Stymne tillträder som ny rektor. En ny utbildning för grundskollärare för årskurs 1–7 startar.

1990

Antalet läsårsplatser ökar till cirka 1 300.

1992

Den ettåriga fastighetsmäklarutbildningen, den första i landet, startar. Detta år inleds också ett projekt för att utveckla kontakter med andra högskolor och universitet för lärar- och studentutbyten

1993

En omfattande organisationsförändring leder fram till att verksamheten delas in i fem institutioner med ämnesavdelningar. Det inrättas också en grundutbildningsnämnd med ansvar för utbildningsprogrammen och en forskningsnämnd med ansvar för forskningsresurserna.

1995

Högskolans verksamhet samordnas och flyttar in i Kungsbäck i Gävle i om- och tillbyggda lokaler som tidigare disponerades av Hälsinge regemente.

Högskolan inrättar ett internationellt sekretariat.

Två utbildningar startar; en förskollärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och teknik, den första i landet, och utbildningen Kreativ programmering, som kombinerar datavetenskapligt och konstnärligt kunnande.

1996

Vårdhögskolan flyttar till Kungsbäck.

1998

Högskolan byter namn till Högskolan i Gävle. Studentbostäderna i Midgårdslunden vid högskoleområdet står klara för inflyttning. Samma år startar utbildningsprogrammet Miljö-kommunikation-ekonomi.

2000

Byggd Miljö i Gävle integreras med Högskolan.

2001

Leif Svensson tillträder som ny rektor.

2002

Vårdhögskolan integreras med Högskolan och blir en egen institution, institutionen för vårdvetenskap och social omsorg.

2003

Belastningsskadecentrum – numera Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) integreras med Högskolan.

2008

Maj-Britt Johansson tillträder som ny rektor.

2010

Tre akademier ersätter de tidigare sex institutionerna och en gemensam utbildnings- och forskningsnämnd inrättas.

Högskolan erhåller rätten att erbjuda utbildning på forskarnivå inom profilområdet Byggd miljö.

2011

De första tre doktoranderna antas för forskarutbildning inom profilområdet Byggd miljö.

Den innovativa masterutbildningen i Arbetshälsovetenskap startar och fyller samtliga platser.

2012

Högskolan får sin andra forskningsprofil, Hälsofrämjande arbetsliv.

Den helt nya utbildningen inom automation med inriktning mot industri och fastighetsbranschen startar.

Högskolan blir huvudman för företagarforskarskolan REESBE och tolv doktorander rekryteras.

Det första numret av Högskolans tidning LEVE! kommer ut.

2013

Högskolan får toppbetyg i lantmäteriteknik, samhällsplanering och energiteknik i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen.

2014

Tre hedersdoktorer utses; den egyptiska läkaren, författaren och människorättskämpen Nawal el Saadawi, idrottsläkaren och antidopingprofessorn Arne Ljungqvist samt Per Laurell, vd för Gävle Energi.

Maskiningenjörsutbildningen med co-op kommer på 9:e plats av Sveriges alla utbildningar i näringslivets egen undersökning. Co-op är en studieform som kombinerar studierna med arbete på ett företag.

Forskningsstiftelsen Forte ger fortsatt finansiering till Excellenscentret ”Kroppen i arbete – från problem till potential” med 20 miljoner kronor.

2015

Den nya Krusenstiernasalen invigdes, en modern disputations- och föreläsningssal.

Högskolans första egna doktorand, Anatole Nöstl, försvarade sin avhandling i miljöpsykologi med titeln “How memory of the past, a predictable present and expectations of the future underpin adaptation to the sound environment".

Teknikutvecklingen inom automation – såsom robotik, artificiell intelligens och bildbehandling – är mycket snabb och Högskolan satsar brett på fyra högteknologiska laboratorier för tjänsterobotar, på projektet Exo-legs samt på utveckling av elektroniska doftsensorer och digital bildbehandling.

I klassen ”universitet och lärosäten med blandat utbildningsutbud” hamnar Högskolan på andra plats bland de som ökar mest när det gäller antalet förstahandssökande till program, efter Örebro universitet.

Åter konstateras sökrekord till Högskolans utbildningar. Ekonomprogrammet ligger på tolfte plats i hela landet, endast några universitet har fler förstahandssökande.

2016

Högskolan i Gävle inleder ett nära forskningssamarbete inom geodata med Lantmäteriet.

De första utredningskriminologerna tar examen vid Högskolan i Gävles kandidatprogram i utredningskriminologi.

Det blir klart att Högskolan i Gävle startar den nya utbildningen Folkhälsostrateg för hållbar utveckling.

Tre nya hedersdoktorer utses vid Högskolan i Gävle. Det är den tidigare landshövdingen Barbro Holmberg, professor Roland Kadefors samt professor Stephen Stansfeld. De har alla gjort stora insatser för forskning och utveckling vid Högskolan.

2017

Ingegerd Palmér blir ny styrelseordförande för Högskolan i Gävle.

I maj uppmärksammas Högskolans 40-årsjubileum med stor fest.

Den tidigare FN-medarbetaren Anders Kompass får ta emot årets Stig Dagerman-pris.

Hur vi skapar en hållbar demokrati är temat i en öppen seminarieserie som arrangeras på Högskolan.

Högskolan i Gävle får en ny rektor efter Maj-Britt Johansson. I oktober sker rektorsinstallationen då Ylva Fältholm träder in i rollen som ny rektor.

Högskolan i Gävle får tillsammans med fem andra lärosäten 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla en ny forskarskola kring digitala teknologier i utbildning, GRADE.

Gävle utses till Årets studentstad 2017–2018.

2018

Högskolan i Gävle får börja utbilda civilingenjörer då Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelar att Högskolan i Gävle får rätt att utfärda civilingenjörsexamen.

Forskningsprogrammet Urban Studio börjar byggas upp på Högskolan i Gävle. Forskningen fokuserar kring hållbar stadsutveckling.

Sajid Rafique och Magnus Isaksson, forskare vid Högskolan i Gävle, prisas vid en konferens i Italien för sitt exoskelett som ska ge gamla och rörelsehindrade hjälp att bättre klara sin vardag.

Högskolan startar forskarutbildning i industriell ekonomi och i elektroteknik.

Högskolan är värd för den stora internationella konferensen ATEE som jobbar för att öka kvaliteten på lärarutbildningar.

Thomas Nylund, förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare, utses till ny teknologie hedersdoktor vid Högskolan.

2019

Arbetslivsforskaren David Hallman tilldelas det Kungliga Skytteanska Samfundets pris som ges till en yngre välförtjänt forskare. Det är för första gången som priset delas ut vid Högskolan i Gävle.

En unik testrigg för kvalitetsstål invigs på Högskolan. Här kan regionens metallföretag testa specialstål med en exakt kylkurva.

Högskolan i Gävle utses till elitidrottsvänligt lärosäte, vilket kännetecknas av att vi kan erbjuda en god miljö för att kombinera elitidrott och studier.

Högskolan i Gävle, tillsammans med lärosätena i Dalarna och Mälardalen, tilldelas 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" med fokus på hållbar stadsutveckling.

Regissören, dramatikern och samhällsdebattören Stina Oscarson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

Högskolestyrelsen tar beslut om ny vision och verksamhetsidé samt nya kärnvärden för Högskolan.

2020

Alan Kabanshi, universitetslektor i energisystem, får årets Skytteanska pris för sin framstående forskargärning.

I mars går Högskolan i Gävle över till distansundervisning på grund av den pågående coronapandemin. Högskolan följer därmed rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19.

För första gången har nu Högskolan i Gävle startat en femårig civilingenjörsutbildning, med den unika inriktningen lantmäteriteknik. I september välkomnas programmets studenter av Högskolans rektor Ylva Fältholm.

Rektor tar beslut om Högskolans nya utbildnings- och forskningsstrategi som ska gälla fram till år 2030. Ett fokusområde i strategin är det livslånga lärandet.

Fyra strategiska forskningsområden ersätter de två profiler som Högskolan hade tidigare. De fyra områdena är: Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande och Intelligent industri. Varje område har två vetenskapliga ledare var och de jobbar med att utveckla forskningen i en mer tvärvetenskaplig inriktning.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)