Kvalitetsarbete 2016

Högskolan arbetar utifrån ett treårigt Kvalitetsprogram för perioden 2013-2015. I april 2015 förlängde  Högskolestyrelsen styrdokumentet att gälla även under 2016.

Till kvalitetsprogrammetPDF (pdf, 303 kB)

Programmet syftar till att kvalitetssäkra ett antal processer och har bland annat fått till följd att ett kvalitetsutskott har bildats under Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN).

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Om Högskolan