Organisation

Högskolestyrelse och ledning

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen och rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen – för Högskolan i Gävle.

Stödfunktioner

Ledningskansli bereder ärenden på uppdrag av rektor och tillhandahåller administrativt stöd till högskolestyrelsen, rektor, prorektor och Utbildnings- och forskningsnämnden. Det finns även ett antal nämnder med olika ansvarsområden för att ge stöd åt ledningen.

Undervisnings- och forskningsorganisation samt förvaltningsorganisation

Högskolans organisation består av tre akademier, bibliotek samt en gemensam administration som består av utbildningsstöd, kommunikation och samverkan samt infrastruktur och service.

Organisationsskiss över Högskolan i Gävle

Organisationsskiss över Högskolan i Gävle

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)