Akademierna

Högskolan i Gävle bedriver utbildning och forskning på tre akademier, Akademin för hälsa och arbetsliv, Akademin för teknik och miljö samt Akademin för utbildning och ekonomi.